އައްޑޫ ސިޓީ ސިޓީ ކައުންސިލް

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަހްމީ އަޙްމަދު
މެންބަރު
އިންތިޚާބުވި ތާރީޚް: 3 ޖޫން 2017
ޕާޓީ: މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ