ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު