ގއ.ދެއްވަދޫ މަދަރުސަތުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު
ގއ. ދެއްވަދޫ ޞިއްޙީ މަރްކަޒް
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ގއ. ދެއްވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު