ހއ. ތުރާކުނު
HA. Thuraakunu | LD0915
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
A01 ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 01010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 25.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ:
އާބާދީ: 381

މި ރަށަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް އޮންނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ. މިރަށުގައި 80 އަހަރުވެފައިވާ، “މަސްޖިދުލް އުލާ” ކިޔާ މިސްކިތެއް ހުރެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރު ޕޮއިންޓް މިރަށުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 80 އަހަރުވެފައިވާ، ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ، ނިކަގަހެއް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ.