އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
Addu City Meedhoo | LD0272
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
S07 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 19010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 182.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,733

މިއީ ތަޢުލީމީ މީހުން ބިނާކުރި ރަށެއްގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. ޝަމްސުއްދީން ބޮޑުފަނޑިޔާރު ތަ ކުރުފާނާއި، ޙާފިޒުންނާއި، ފިޤްހު ޢިލްމުވެރިންނާއި، މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިން މިރަށުގައި އުފެދިފައިވެއެވެ. މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގަދީމީ ގަބުރުސްތާނެވެ. މިއީ ދަނޑުވެރި ރަށެކެވެ.
ޖުމްލަ 26 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 450,000.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި