އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
Addu City Hithadhoo | LD1004
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
S04 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
S05 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
S06 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 19020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 526.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 16,040

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި “ސާކް ސަމިޓް”، މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ބާއްވާފައިވަނީ މިރަށުގައެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވަނީވެސް މިރަށުގައެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޤުދުރަތީ ކުޅި ކަމަށްވާ “އީދިގަލި ކިޅި” އޮންނަނީ މިރަށުގައެވެ. އަދި، ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު ބަނޑޭރި ހަސަންމަނިކުފާނު ފަސްދާނުލެވިފައިވަނީ، މިރަށުގެ ތަކުރުފާނު މިސްކިތުގައެވެ. މިއީ، މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއެއްއޮންނަ ރަށް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ޖުމްލަ 40 މަޝްރޫއު
2021 ގެ ބަޖެޓް : 131,800,408.00 ރ.