އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
Addu City Feydhoo | LD0947
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އައްޑޫ ސިޓީ
S02 ފޭދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 19040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 64.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 3,054

މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނު ބިތުގައި އޮންނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ. މިއީ އާބާދީ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން "އާބާދީ އައްޑަނަ" ތިން ފަހަރު ހާސިލު ކޮށްފައިވާ ރަށެކެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ވަކި ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ޓީމަކުން ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ތަށި ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ރަށެވެ. 70ގެ އަހަރުތަކުގައި މާލޭގެ ބޮޑެތި ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުތަކާ ވާދަކޮށް މިޝަރަފު ހޯދާފައިވަނީ ޑީ.އެން.ސީ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބެވެ.
ޖުމްލަ 27 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 13,878,000.00 ރ.
އެސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި 800 ކިލޮވޮޓުގެ ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރު