ލ. އެންބެރަހާ
L. Enberahaa | LD0825
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އާދަމް ނަސީމް / ދުންފިނިގެ، ލ. މާވަށް
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 25/01/1975
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން