ކ. ގަސްފިނޮޅު | ކްލަބް މެޑް ފިނޮޅު ވިލާސް
K. Gasfinolhu | LD0803
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.4 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3314149 6642078
  • އެނދުގެ އަދަދު - 104
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 52
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3314150 6645941
  • ހިންގާފަރާތް - މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލޭޖަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ކްލަބް މެޑް ހޮންގް ކޮންގް ލިމިޓަޑް ޕީ.އޯ ބޮކްސް 2051 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޗަމްޕާ ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކަނޑި ދޮން މަނިކު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ