ހއ. ފިއްލަދޫ
HA. Filladhoo | LD0993
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
A05 ކެލާ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 01110
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 260.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 525

މިރަށަކީ ދިވެހި ރުއް ގިނަ ރަށަކަށްވާތީ، ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދަމުން ގެންދަނީ ރަށުން ލިބޭ ކާށި، ގަބުޅި އަދި ކުރުނބާ ވިއްކައިގެންނެވެ. 1963 ވަނަ އަހަރު މިރަށުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް ބޯޓެއްއުރިފައިވާ ސަރަޙައްދަށް "ފިއްލަދޫ ރެކް" އޭ ކިޔައެވެ. މިސަރަޙައްދު މިހާރު ބޭނުން ކުރަނީ ޑައިވް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. "ފޯމާލި" އަކީ މިރަށު މީހުން ކުޅޭ ޚާއްޞަ ކުޅިވަރެކެވެ.