ހދ. ކުރެދިގަނޑު
HDh. Kuredhigan'du | LD0487
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 0.5 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަޙްމަދު ސަޢީދު / މ. އެސްޓަންވިލާ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 27/09/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން