ހއ. ތަކަންދޫ
HA. Thakandhoo | LD0984
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
A03 ބާރަށު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 01130
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 46 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 241

ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި އިސްނެންގެވި އުތީމު ތިންބެއިންގެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އަލިތަކުރުފާނުގެ ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލެވިފައިވާ ޒިޔާރަތް ހުންނަނީ މިރަށުގައެވެ. އަލިތަކުރުފާނަކީ، ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޤައުމީ ޖިހާދުގައި ފުރަތަމަ ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި ޤައުމީ ބަޠަލެވެ.