ނ. ހެނބަދޫ
N. Hen'badhoo | LD0962
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
D01 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 04010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 14 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 588

މިރަށުގެ މީހުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ފަތުރުވެރިކަން އަދި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިރަށަކީ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށްވެސް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެފައިވާ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.