ނ. މާޅެންދޫ
N. Maalhendhoo | LD0203
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
D01 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 04040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 48.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 908

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ. އަތޮޅު ފެންވަރުގައި "ނަމުރު" ކުޅެން އެންމެ މޮޅު ރަށުގެ ގޮތުގައި މިރަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިއަތޮޅަށް ބަލާއިރު މިރަށަކީ ބަނދަރާ ގުޅިފައިވާ ކުޅިއެއް އޮންނަ ހަމައެކަނި ރަށެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 11,989,946.00 ރ.