ނ. ލަންދޫ
N. Landhoo | LD0191
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
D02 މަނަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 04060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 86.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 686

މިރަށަކީ ރާއްޖޭގައި ބުޑިސްޓުން އުޅުނުކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން އެފަދަ އެންމެ ގަދީމީ ތަންތަން ހުރި ރަށެވެ. މީގެތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަނަކީ ލަންދޫ "މާބުދުގެ" ކިޔާ ތަނެވެ. ރާއްޖެއިން ފެނުނު އެންމެ ދުވަސްވީ ލިޔުން ފެނުނީވެސް މިރަށުންނެވެ. އެ ލިޔުން މިހާރު ބާއްވާފައިވަނީ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައެވެ. މިރަށަކީ ނިސްބަތުން ކުއްޅަވައް ގިނަ ރަށެކެވެ.