ހއ. އުތީމު
HA. Utheemu | LD0507
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
A03 ބާރަށު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 01140
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 49.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 950

މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އުތީމު ތިން ބެއިން އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެވެ. މިގޮތުން ބޮޑުތަކުރުފާނާއި ޢާއިލާ ދިރިއުޅުއްވި ގެ "އުތީމު ގަނޑުވަރު" ހުންނަނީ މި ރަށުގައެވެ. މިއީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ގެއެވެ.
ޖުމްލަ 16 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 9,917,229.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި