ނ. މިލަދޫ
N. Miladhoo | LD1068
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
D04 ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 04090
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 22 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 851

މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދެއެވެ. ރެދިންގެ މީހުން ރާއްޖެ އައިސް ވަޒަންވެރިވި ތަނުގެ ގޮތުގައި "ރެދިން ގާފުޅި" ކިޔާ ބިނާއެއް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. ތާރީޚް ފޮތްތަކުން މިތަން އެނގެން އޮންނާނެއެވެ. މިތަނުން ޚަޒާނާވެސް ފެނިފައިވެއެވެ. މިތަން މިހާރު ވަނީ ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައެވެ.