ނ. މަގޫދޫ
N. Magoodhoo | LD0907
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
D04 ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 04100
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 37.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 285

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ، ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމާއި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަންގިވިނުމާއި ރޯނުވެށުމެވެ. މިރަށަށް "ބަރަބޯ މަގޫދޫ" ކިޔާ އުޅެއެވެ. އެހެން ކިޔަނީ، މިރަށު މީހުން ބަރަބޮލުގައި ފަނިގިރާތީ ކަމަށް ބުނެއުޅެއެވެ.