ނ. ވެލިދޫ
N. Velidhoo | LD0497
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
D03 ވެލިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 04140
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 43.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,574

މިރަށަކީ ނ. އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދުގެ މައި ރަށެވެ. އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކާ އަޅައިބަލާއިރު، އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ރަށަކީވެސް މިއެވެ. މި ރަށުގައި ހުރި ބޮޑު ނިކަގަހަކީ ފަސް ޤަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ގަހެކެވެ. މީލާދީން ފަސްވަނަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާ މީހުން މިރަށުގައި ދިރިއުޅެފައިވާކަން ތާރީޚުން އެނގެން އެބައޮތެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަކާއި މަސްވެރިކަމެވެ. މީގެއިތުރުން، ސަފާރީ ބަނުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުންދެއެވެ.
ޖުމްލަ 16 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 3,750,000.00 ރ.