ހއ. މުރައިދޫ
HA. Muraidhoo | LD0701
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
A03 ބާރަށު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 01150
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 47.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 457

މިރަށުގެ ވަށައިގެން ރީތި ކަނޑޫފަލެއް އޮވެއެވެ. ރާޅާއަޅާ ޕޮއިންޓަކާއި ޑައިވިންގއަށް ޚާއްޞަ ޕޮއިންޓްތައްވެސް މިރަށުގެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނެއެވެ. ރަށުގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމެވެ.