ހއ. ބާރަށް
HA. Baarah | LD0987
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
A03 ބާރަށު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 01160
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 256.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,039

މިރަށަކީ ޕޯޗުގީޒުންގެ އަޅުވެތިކަމުން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އުތީމު މަހާރަދުން ބެންނެވި މަޝްހޫރު އުޅަނދު، "ކަޅުއޮށްފުންމި" ބަނތް ރަށެވެ. ޘަގާފީގޮތުންނާއި ޤުދުރަތީގޮތުން މިރަށަކީ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ، ވަރަށް ޚާއްޞަ ރަށެކެވެ. ރީތި ކުޅިއެއް އޮންނަ މިރަށް އުފެދިފައިވަނީ، އިނގިރޭސި ބަހުގެ “ސީ” (C) އަކުރުގެބައްޓަމަށެވެ.
ޖުމްލަ 18 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ހއ.ބާރަށް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން