ނ. ފުށިވެލަވަރު | ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް
N. Fushivelavaru | LD0169
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.4 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3010011
  • އެނދުގެ އަދަދު - 134
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 67
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 301 0022
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ވެލާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ. ނުއިޔާ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ފަރީދީ މަގު، 20 224 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ގްލެޑޯނިއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ. ނުއިޔާ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ފަރީދީ މަގު، 20 224 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ