ރ. އަލިފުށި
R. Alifushi | LD0588
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E01 އަލިފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 58.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,502

މިރަށަކީ ރާއްޖޭގައި ކިއްސަރު ވަޑާމަށް ވަރަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް، ބޯޓުފަހަރު ބަނުމަކީ މި ރަށުގެ ޚާއްޞަ މަސައްކަތެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ބަނދެފައިވާ މަސްދޯނި ފަހަރާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ 80 އިންސައްތަ އުޅަނދަކީ މިރަށު މަސައްކަތްތެރީންގެ ހިއްސާ އޮވެގެން ބަނދެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރެވެ. އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމާއި އިމާރާތް ކުރުމާއި މަސް ކައްކައި ހިއްކުމާއި ފަންގިވިނުމާއި ރޯނު ވެށުމާއި ގޯތި ތެރޭގައި ދަނޑުވެރި ކަމުގެ ބާވަތްތައް ހެއްދުމާއި ފެހުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.
ޖުމްލަ 16 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 1,600,000.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ރ. އަލިފުށި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް