ރ. ރަސްމާދޫ
R. Rasmaadhoo | LD0423
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E04 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05090
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 26 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 489

މިރަށަކީ ޘަގާފީ ކުޅިވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް، މިއުޒިކާއި މާލިނެގުންފަދަ ކުޅިވަރުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އެންމެ މޮޅަށް ބޮޑުބެރު ޖަހާ މީހުން އުޅެނީ މިރަށުގައި ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިރަށަކީ ރާޅާ އެޅުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދަން ޒަމާނުއްސުރެ ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ.