ރ. ފައިނު
R. Fainu | LD0924
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E04 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05130
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 66.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 388

މިރަށަކީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގައި އޮންނަ އެންމެ ބިން ބޮޑު ރަށެވެ. ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.އިން ދޭ، "ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާ ރަށުގެ އެވޯޑް" 2004 ވަނަ އަހަރު މިރަށަށް ލިބިފައިވެއެވެ. މިރަށުގެ މީހުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. 200 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިހުރި ވާރުގެއެއް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި އޮންނަ ހަމައެކަނި ބަނބުކެޔޮވަޅު އޮންނަނީ މިރަށުގައެވެ.