ރ. ކިނޮޅަސް
R. Kinolhas | LD0194
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E04 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05150
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 54.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 492

މި ރަށުގައި އިހު ޒަމާނުއްސުރެ މަޝްހޫރު ޒިޔާރަތެއް ހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިބްނު ބަޠޫޠާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބަނދަރުކުރެއްވި އެއްރަށްކަމުގައި މިރަށުގެ ނަން އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
ޖުމްލަ 11 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ރ. ކިނޮޅަސް - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި