ރ. ކިނޮޅަސް
R. Kinolhas | LD0194
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E04 އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05150
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 54.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 641

މި ރަށުގައި އިހު ޒަމާނުއްސުރެ މަޝްހޫރު ޒިޔާރަތެއް ހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިބްނު ބަޠޫޠާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބަނދަރުކުރެއްވި އެއްރަށްކަމުގައި މިރަށުގެ ނަން އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
ޖުމްލަ 10 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 12,962,611.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ރ. ކިނޮޅަސް - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ