ރ. ހުޅުދުއްފާރު
R. Hulhudhuffaaru | LD0600
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E02 އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 59.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,133

މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށީ، 1995 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. މިރަށުގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވަނީ، ރ. އުނގުލާއި ރ. އުނޑޫދޫގެ މީހުންނެވެ. މި ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރަންޖެހުނު ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައިވަނީ މިރަށު މީހުންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުންނެވެ. ރަށުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާކުރެވުނު ތަނަކީ ރަށްވެހި ގެއެވެ. މިރަށުގައި ޙިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަނޑޫފަލެއް އޮވެއެވެ.
ޖުމްލަ 12 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ރ. ހުޅުދުއްފާރު - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ރ.ހުޅުދުއްފާރު - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް