ރ. ދެބުރިދޭތެރޭވާދޫ
R. Dheburidheythereyvaadhoo | LD0493
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 11.2 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢާމިރު މަންޞޫރު / މއ. މަނަސް، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 13/07/2016
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް