ރ. ދުވާފަރު
R. Dhuvaafaru | LD0790
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E03 ދުވާފަރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 49.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 3,156

މިރަށަކީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރުމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ރ. ކަނދޮޅުދޫގެ ބޮޑު ބައެއް ހަލާކުވެދިއުމުން، އެރަށުގެ މީހުން އާބާދުވުމަށް ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ ރަށެކެވެ. އައި.އެފް.އާރް.ސީ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ކުރެއްވި މިރަށަށް ރ. ކަނދޮޅުދޫ މީހުން ބަދަލު ކުރެއްވީ، 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައެވެ.