ރ. ފާރުފުށި | ފާރުފުށި މޯލްޑިވްސް
R. Faarufushi | LD0125
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6587070
  • އެނދުގެ އަދަދު - 160
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 80
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ފާރުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ރުއްކަރަ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ފާރުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ރުއްކަރަ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ