ބ. ކެންދޫ
B. Kendhoo | LD0668
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F03 ކެންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 17.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,298

ރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރި "މާލެއި" އާއިލާގެ ރަސްކަމުގެ ތެރެއިން މި ރަށުގެ ބޭކަލުން ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވިއެވެ. އަދި ބައެއް ބޭކަލުން އެ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވިކަންވެސް އެނގެއެވެ. މި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި "ކެންދޫ ވެންގެ ހެލި ކަލޯ" ހިމެނެއެވެ. މި ރަށުގައި ހުންނަ އެންމެ އާޘާރީ ބިނާއަކީ، މައުލާނާ އަލް ޙާފިޡު އަބުލްބަރަކާތު ޔޫސުފުލް ބަރުބަރީ (ތަބްރޭޒްގެފާނު) އަށް ނިސްބަތްވާ މަޤާމްފުޅެވެ