ބ. ދަރަވަންދޫ
B. Dharavandhoo | LD0844
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F03 ކެންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 53.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,132

މިރަށަކީ މިއަތޮޅުގައި އޮތް ހަމައެކަނި އެއަރޕޯޓު އޮންނަ ރަށެވެ. ދަރަވަންދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއެކު، މި ރަށް ވެފައިވަނީ މި ސަރަޙައްދުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނާރެހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ބޮޑު މާލޫދަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ބޮޑު ފޮތިގަނޑު" ހަމަ އެކަނި އޮންނަނީ މި ރަށުގައި ކަމަށްވާއިރު ފަށުވީގެ މަސައްކަތްކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މި ފޮތިގަނޑަކީ 100 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ޚާއްޞަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިރަށުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ދަނީ ފުޅާވަމުންނެވެ.