ބ. މާޅޮސް
B. Maalhos | LD0637
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F02 އޭދަފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06070
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 25.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 486

މިރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ރިޒޯޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ފަންގިވިނުމާއި ސަޓާވިޔުމާއި މަސްވެރިކަމެވެ. މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ސަޓާވިޔުމަށެވެ. 1978 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދާދިފަހަކާ ޖެހެންދެންވެސް މިރަށުގައި އެންމެ ގިނައިން ކޮށްއުޅުނު މަސައްކަތަކީ ސަޓާވިޔުމެވެ.