ބ. ތުޅާދޫ
B. Thulhaadhoo | LD0677
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
F01 ތުޅާދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 06090
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 40.0 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,478

މިރަށަކީ ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ރަށެވެ. މިރަށުގައި މި މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ މީގެ 300 އަހަރަށްވުރެ ކުރިންނެވެ. ތުޅާދޫގައިހުރި ދެއްވަދޫ ރަސްގެފާނު ބެހެއްޓެވި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރުވެސް މިކަން ސާބިތުވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެމިސްކިތް މިހާރުވަނީ ނެތިގޮސްފައެވެ. ލިޔެލާޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިރަށުގައި ފެށީ މިއަތޮޅުގެ ފަރެހު ބޮޑުމޫސައެވެ. ފަރެހަކީ މިހާރު ފަޅުރަށެކެވެ.
ޖުމްލަ 15 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ބ. ތުޅާދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް