ހއ. މަނަފަރު | ޖޭ.އޭ މަނަފަރު
HA. Manafaru | LD0548
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 15 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3344720
  • އެނދުގެ އަދަދު - 174
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 87
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3344721
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޖާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މެރީނާ ބިލްޑިންގ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކޮލި އުމަރު މަނިކު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޖާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މެރީނާ ބިލްޑިންގ، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކޮލި އުމަރު މަނިކު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ