ބ. ދިގުފަރުވިނަގަނޑު | ދިގުފަރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް
B. Dhigufaruvinagan'du | LD0440
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.1 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3302656
  • އެނދުގެ އަދަދު - 80
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 40
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3330804
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ދިގުފަރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ހުރާ ފަރީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ދިގުފަރު އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ހުރާ ފަރީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ