ޅ. ހިންނަވަރު
Lh. Hinnavaru | LD0340
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
G01 ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 07010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 22.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 4,873

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅުނު މަސައްކަތްތަކަކީ، ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތާއި މަސްވެރިކަމެވެ. މިރަށަކީ މުޅި ރާއްޖެއިންވެސް "އޮޅާލި" އަދި ހެދިކާ ހެދުމަށް އެންމެ މަޝްހޫރު ރަށެވެ.