ޅ. ކަނިފުށި | އެޓްމޮސްފިއަރ ކަނިފުށި މޯލްޑިވްސް
Lh. Kanifushi | LD1178
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ޅ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 30 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3006554
  • އެނދުގެ އަދަދު - 300
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 150
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3006557
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ކަށިފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ރޯވިލް، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ ފަރީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކަށިފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ރޯވިލް، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ ފަރީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ