މާލެ ސިޓީ ވިލިނގިލި
Male' City Vilin'gili | LD0268
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މާލެ ސިޓީ
T13 ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 31.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 5,967

މިރަށަކީ، އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން، މާލެ ސިޓީ އުފެދި، އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށެކެވެ. މިގޮތުން މިރަށަކީ މާލޭ ސިޓީގެ ފަސްވަނަ އަވަށްގޮތުގައިވެސް ހިމެނެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން މިރަށަކީ ރާއްޖޭގައި ދެވަނައަށް ހުޅުވުނު ރިޒޯޓެވެ.