މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
Male' City Hulhumaale | LD0591
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މާލެ ސިޓީ
T01 ހުޅުމާލެ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 200 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 3,588

މިރަށަކީ މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ހުޅުލޭ ފަޅުތެރެއިން ހިއްކާފައިވާ ރަށެކެވެ. މިރަށް ހިއްކާފައިވަނީ ދެ ފިޔަވަށްސައް ބަހާލައިގެންނެވެ. މިރަށަކީ މާލޭ ސިޓީގެ ހަވަނަ އަވަށެވެ.
ޖުމްލަ 38 މަޝްރޫއު
2021 ގެ ބަޖެޓް : 1,866,098,706.00 ރ.