ކ. ކާށިދޫ
K. Kaashidhoo | LD0665
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
H01 ކާށިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 08010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 276.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,443

މި ރަށަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެގޮތުން ރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. މި ރަށުގެ މީހުން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީވެސް ދަނޑުވެރިކަމެވެ. ރާއްޖޭގެ ދިގު ތާރީޚު ދައްކުވައިދޭ، މަޝްހޫރު ކުރުހިންނަ ތަރާގަނޑަކީ މި ރަށުގެ ތާރީޚުގެ ދިގުކަން ދައްކައިދޭ އަލިގަދަ ހެއްކެކެވެ.