ކ. ތުލުސްދޫ
K. Thulusdhoo | LD0745
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
H02 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 08040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 36.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,483

މިރަށަކީ 1982 އިން ފެށިގެން މާލެ އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ރަށެވެ. ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ "ކޮކާކޯލާ" ޑްރިންކްސްގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ފެކްޓްރީ ހުންނަނީ މި ރަށުގައެވެ. މިރަށަކީ މިހާރު ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ.