ކ. ހުރާ
K. Huraa | LD0683
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
H02 ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 08050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 25.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,211

މިރަށުގައި، ރަށުގެ މެދުން ފެށިގެން އުތުރަށް ކުޅިއެއް އޮވެއެވެ. މި ކުޅީގެކައިރި ފަށުގައި ކަނޑޫ، ރަނޑޫ، ތަކަފަތި، ބޮޑަވަކި، ގަސް ހެދިފައި ހުރެއެވެ. ރަށުގެ މީހުން މިހާރު ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ކައިރީގައިވާ ދެ ރިޒޯޓަކީ ހުރާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ދެ ރިޒޯޓެވެ. މިރަށަކީ ވަކި ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ޓީމަކުން، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޕޮމިސްކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ރަށެވެ. އެއީ އެރަށު ހުއްރިއްޔާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ޓީމެވެ.