ހދ. ހިރިމަރަދޫ
HDh. Hirimaradhoo | LD0199
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
B01 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 46.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 260

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ، ފަންގިވިނުމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ. މިރަށުގައި 150 އަހަރުވެފައިވާ، "މަސްޖިދުލް ޙުސައިން" ކިޔާ މިސްކިތެއް ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައި ހުރެއެވެ. އަދި މިރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ޙިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ، ކާނިގަހަކާއި ހެލެނބެލި ގަހެއް ހުރެއެވެ. މިރަށުގެ ކައިރީގައި، ޑައިވްކުރުމަށް މަޝްހޫރު ސްޕޮޓްތަކެއްވެސް ހުރެއެވެ. ހދ. އަތޮޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިޖިޓަލްކޮށް ކިޔަވައިދޭން ފެށީ މިރަށުގައެވެ.