ކ. ކަނިފިނޮޅު | ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅު
K. Kanifinolhu | LD0960
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 14.5 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6643152
  • އެނދުގެ އަދަދު - 492
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 246
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6644859
  • ހިންގާފަރާތް - މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލޭޖަސް ލިމިޓަޑް (ކްލަބް މެޑިޓެރެނީ އެސް.އޭ ގެ ފަރާތުން) 11 ރޫ ޑެ ކެމްބްރާއި 75957 ޕެރިސް ސެޑެކްސް 19، ފްރާންސް
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސީޕްރިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (436) 66/17 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ