ހއ. މޮޅަދޫ
HA. Molhadhoo | LD0901
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
A02 އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 01050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 118 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 240

މިރަށަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އާބާދީ ކުޑަ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށެކެވެ. މިރަށުގައި ވަރަށް ކުރީގެ މަހާނަތަކެއް ހުރެއެވެ. މިރަށުގައި “ބަރާސީލު” ގެ ނަމުން ނަންދީ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއް އޮވެއެވެ. މިއީ، ސިގެއްލާ ރޯގާ ފެތުރިގެން މީހުން އެކަހެރި ކޮށްފައި ބޭތިއްބި ސަރަޙައްދެވެ.