ހދ. ނޭކުރެންދޫ
HDh. Neykurendhoo | LD0686
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
B06 މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02130
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 168.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,400

މިރަށުގައި 100 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މިސްކިތެއްހުރެއެވެ. މިނިވަން 50 އާ ގުޅުވައިގެން ބަނދެފައިވާ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ މަޝްހޫރު "ކަޅުއޮށްފުންމި" ގެ ނަކަލު ބަނުމުގެ މަސައްކަތްކުރީވެސް މިރަށުގައެވެ. މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަނޑޫފާ އޮންނަ ރަށުގެ ގޮތުގައެވެ.
ޖުމްލަ 12 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 16,141,293.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި