ހދ. ވައިކަރަދޫ
HDh. Vaikaradhoo | LD0406
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
B03 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02140
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 108.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 692

ތާރީޚުން އެނގޭގޮތުގައި މިރަށުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ކޭލަކުނު ތަޅާލި ވިއްސާރައިގައި މިރަށް ވަނީ ފަޅުވެފައިއެވެ. އެއަށްފަހު އަލުން މީހުން އާބާދުވާން ފަށާފައިވަނީ، ތުއްކޮއިބެ ކިޔާ މީހަކު ރަށަށް އައިސް ދިރިއުޅެން ފެށިފަހުންނެވެ. ރަށުގެ އާސާރީ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި، ޖާޑި ވަޅުލިތަން، ބޮއިގަސް، ގުންބަރު ބޮޑުގައު ހިމެނެއެވެ.
ޖުމްލަ 18 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ހދ.ވައިކަރަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހދ. ވައިކަރަދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް