އދ. މަހިބަދޫ
Adh. Mahibadhoo | LD0545
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
I02 މަހިބަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 00040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 22.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,016

މި ރަށަކީ ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. އަދި ރަށަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވަންނަނީވެސް މި ސިނާޢަތުންނެވެ. މީގެއިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާއި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިރަށުގައި ކޮށްއުޅެއެވެ.
ޖުމްލަ 12 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 500,000.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އދ. މަހިބަދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި