އދ. މަހިބަދޫ
Adh. Mahibadhoo | LD0545
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
I02 މަހިބަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 00040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 22.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,016

މި ރަށަކީ ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. އަދި ރަށަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވަންނަނީވެސް މި ސިނާޢަތުންނެވެ. މީގެއިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކާއި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިރަށުގައި ކޮށްއުޅެއެވެ.