އދ. މަންދޫ
Adh. Mandhoo | LD0168
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
I03 ދަނގެތި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 00050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 39.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 286

މިރަށު މީހުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ފަންގިވިނުމެވެ. އަދި ރިޒޯޓްތަކުގައިވެސް މިރަށު މީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދެއެވެ.